Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Dostosowania w zdalnym nauczaniu

ZESTAWIENIE 24.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODCZAS  ZDALNEGO NAUCZNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności do sprzętu  komputerowego, Internetu , możliwości psychofizycznych ucznia i jego rodziny

 

 

 

 

 

KLASA 8A
 

 

Posiadany dokument(opinia ppp orzeczenie)

Formy dostosowań  dla ucznia  na poszczególnych przedmiotach

XX

Opinia PPP 

Język polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawmości ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

Dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej, e-dziennik, poczta elektroniczna

 

matematyka

- dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę

- dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia

- możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger

-dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia

- docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania,

 

język angielski

 • praca wirtualna
 • zmniejszenie liczby zadań 
 • wydłużenie czasu na wykonania zadania
 • dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem
 • życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie
 • cierpliwości, zaufania i życzliwości
 • dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internet – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

 

Język niemiecki

-  praca wirtualna

- wydłużenie i dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Historia/ wiedza o społeczeństwie

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań
 • możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny
 • dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna
 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Chemia / fizyka – nauczanie zdalne; Kontakt poprzez e- dziennik, platformy edukacyjne, poczty e-mail. Dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.

- zmniejszenie liczby zadań,  prostsza forma zadań, wydłużenie czasu na wykonania zadania,

- udzielanie pomocy, wyjaśnień, naprowadzenia dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem,  inna forma wykonania zadania,

- w ocenie pracy ucznia uwzględniać  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica/opiekuna

- mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania,

- stosować wzmocnienia pozytywne, chwalić za drobne postępy, nagradzać za zaangażowanie w pracę.

 

Biologia –zdalne nauczanie

- zmniejszona ilość zadań, poleceń dostosowana do możliwości ucznia i higieny pracy,

- wydłużony czas na zapoznanie z podanymi treściami oraz realizację zagadnień, zadań, poleceń,

- uczniowie i rodzice mają możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielem rano i w godzinach

popołudniowych,

- nauczyciel komunikuje się z uczniem głównie za pomocą e – dziennika, pocztę oraz e –mail,

- dobór form i narzędzi do kontaktu z uczniem dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia i jego dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu oraz sytuacji rodzinnej,

- doceniamy wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania, polecenia,

- ocenie podlegają prace pisemne, prezentacje, karty pracy, kartkówki

- nauczyciel zastrzega sobie sposób dokonania zaliczenia uwzględniając indywidualne możliwości ucznia i uzasadnione sugestie rodzica/opiekuna

 

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy
 

EDB

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

 

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową prywatną i nauczycielską

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 XX

Opinia PPP

 

Język polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawmości ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

Dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej, e-dziennik, poczta elektroniczna

 

matematyka

 

- dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę

- dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia

- możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger

-dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia

- docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

 

język angielski

 • praca wirtualna
 • zmniejszenie liczby zadań 
 • wydłużenie czasu na wykonania zadania
 • dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem
 • życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie
 • cierpliwości, zaufania i życzliwości
 • dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internet – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

 

Język niemiecki

-  praca wirtualna

- wydłużenie i dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Historia/ wiedza o społeczeństwie

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań
 • możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny
 • dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna
 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Chemia / fizyka – nauczanie zdalne; Kontakt poprzez e- dziennik, platformy edukacyjne, poczty e-mail. Dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.

- dzielenie materiału na mniejsze partie,  prostsza forma zadań, wydłużenie czasu na wykonania zadania,

- udzielanie pomocy, wyjaśnień, naprowadzenia dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem,  inna forma wykonania zadania,

- w ocenie pracy ucznia  uwzględniać  indywidualne możliwości  i  uzasadnione  sugestie rodzica/opiekuna

- mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania,

- stosować wzmocnienia pozytywne, chwalić za drobne postępy, nagradzać za zaangażowanie w pracę.

 

Biologia –zdalne nauczanie

- zmniejszona ilość zadań, poleceń dostosowana do możliwości ucznia i higieny pracy,

- wydłużony czas na zapoznanie z podanymi treściami oraz realizację zagadnień, zadań, poleceń,

- uczniowie i rodzice mają możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielem rano i w godzinach

popołudniowych,

- nauczyciel komunikuje się z uczniem głównie za pomocą e – dziennika, pocztę oraz e –mail,

- dobór form i narzędzi do kontaktu z uczniem dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia i jego dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu oraz sytuacji rodzinnej,

- doceniamy wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania, polecenia,

- ocenie podlegają prace pisemne, prezentacje, karty pracy, kartkówki

- nauczyciel zastrzega sobie sposób dokonania zaliczenia uwzględniając indywidualne możliwości ucznia i uzasadnione sugestie rodzica/opiekuna

 

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy
 

EDB

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową prywatną i nauczycielską

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

XX

 

Opinia PPP

Język polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawmości ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

Dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej, e-dziennik, poczta elektroniczna

 

Matematyka

- dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę

- dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia

- możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger

-dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia

- docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

 

język angielski

 • praca wirtualna
 • wydłużenie czasu na wykonania zadania
 • dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem
 • życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie
 • cierpliwości, zaufania i życzliwości
 • dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internet – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

 

Język niemiecki

-  praca wirtualna

- wydłużenie i dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Historia/ wiedza o społeczeństwie

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań
 • możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny
 • dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna
 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Chemia / fizyka – nauczanie zdalne; Kontakt poprzez e- dziennik, platformy edukacyjne, poczty e-mail. Dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.

- wydłużenie czasu na wykonania zadania,

- udzielanie pomocy, wyjaśnień, naprowadzenia dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem,  inna forma

wykonania zadania,

- w ocenie pracy ucznia uwzględniać  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica/opiekuna

- liberalnie oceniać prace pod względem czytelności pisma,

- mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania,

- stosować wzmocnienia pozytywne, chwalić za drobne postępy, nagradzać za zaangażowanie w pracę.

Biologia –zdalne nauczanie

- zmniejszona ilość zadań, poleceń dostosowana do możliwości ucznia i higieny pracy,

- wydłużony czas na zapoznanie z podanymi treściami oraz realizację zagadnień, zadań, poleceń,

- uczniowie i rodzice mają możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielem rano i w godzinach

popołudniowych,

- nauczyciel komunikuje się z uczniem głównie za pomocą e – dziennika, pocztę oraz e –mail,

- dobór form i narzędzi do kontaktu z uczniem dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia i jego dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu oraz sytuacji rodzinnej,

- doceniamy wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania, polecenia,

- ocenie podlegają prace pisemne, prezentacje, karty pracy, kartkówki

- nauczyciel zastrzega sobie sposób dokonania zaliczenia uwzględniając indywidualne możliwości ucznia i uzasadnione sugestie rodzica/opiekuna

 

 

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy
 

EDB

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową prywatną i nauczycielską

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

XX

Opinia PPP

Język polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawmości ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

Dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej, e-dziennik, poczta elektroniczna

 

matematyka

 

- dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę

- dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia

- możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger

-dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia

- docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

 

język angielski

 • praca wirtualna
 • dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem
 • życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie
 • cierpliwości, zaufania i życzliwości
 • dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internet – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

 

Język niemiecki

-  praca wirtualna

- wydłużenie i dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Historia/ wiedza o społeczeństwie

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań
 • możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny
 • dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna
 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Chemia / fizyka – nauczanie zdalne; Kontakt poprzez e- dziennik, platformy edukacyjne, poczty e-mail. Dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.

- wydłużenie czasu na wykonania zadania,

- udzielanie pomocy, wyjaśnień, naprowadzenia dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem,  inna forma wykonania zadania,

- w ocenie pracy ucznia uwzględniać  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica/opiekuna

- mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania,

- stosować wzmocnienia pozytywne, chwalić za drobne postępy, nagradzać za zaangażowanie w pracę.

 

Biologia –zdalne nauczanie

- zmniejszona ilość zadań, poleceń dostosowana do możliwości ucznia i higieny pracy,

- wydłużony czas na zapoznanie z podanymi treściami oraz realizację zagadnień, zadań, poleceń,

- uczniowie i rodzice mają możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielem rano i w godzinach

popołudniowych,

- nauczyciel komunikuje się z uczniem głównie za pomocą e – dziennika, pocztę oraz e –mail,

- dobór form i narzędzi do kontaktu z uczniem dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia i jego dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu oraz sytuacji rodzinnej,

- doceniamy wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania, polecenia,

- ocenie podlegają prace pisemne, prezentacje, karty pracy, kartkówki

- nauczyciel zastrzega sobie sposób dokonania zaliczenia uwzględniając indywidualne możliwości ucznia i uzasadnione sugestie rodzica/opiekuna

 

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy
 

EDB

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową prywatną i nauczycielską

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

XX

Opinia PPP 

Język polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawmości ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

Dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej, e-dziennik, poczta elektroniczna

 

matematyka

 

- dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę

- dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia

- możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger

-dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia

- docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

 

język angielski

 • praca wirtualna
 • zmniejszenie liczby zadań 
 • wydłużenie czasu na wykonania zadania
 • dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem
 • życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie
 • cierpliwości, zaufania i życzliwości
 • dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internet – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Historia/ wiedza o społeczeństwie

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań
 • możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny
 • dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna
 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Chemia / fizyka – nauczanie zdalne; Kontakt poprzez e- dziennik, platformy edukacyjne, poczty e-mail. Dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.

- zmniejszenie liczby zadań,  prostsza forma zadań, wydłużenie czasu na wykonania zadania,

- udzielanie pomocy, wyjaśnień, naprowadzenia dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem,  inna forma wykonania zadania,

- w ocenie pracy ucznia uwzględniać  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica/opiekuna

- uczeń może pisać prace na komputerze, w obliczeniach rachunkowych korzysta z kalkulatora,

- mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania,

- stosować wzmocnienia pozytywne, chwalić za drobne postępy, nagradzać za zaangażowanie w pracę.

 

Biologia –zdalne nauczanie

- zmniejszona ilość zadań, poleceń dostosowana do możliwości ucznia i higieny pracy,

- wydłużony czas na zapoznanie z podanymi treściami oraz realizację zagadnień, zadań, poleceń,

- uczniowie i rodzice mają możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielem rano i w godzinach

popołudniowych,

- nauczyciel komunikuje się z uczniem głównie za pomocą e – dziennika, pocztę oraz e –mail,

- dobór form i narzędzi do kontaktu z uczniem dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia i jego dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu oraz sytuacji rodzinnej,

- doceniamy wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania, polecenia,

- ocenie podlegają prace pisemne, prezentacje, karty pracy, kartkówki

- nauczyciel zastrzega sobie sposób dokonania zaliczenia uwzględniając indywidualne możliwości ucznia i uzasadnione sugestie rodzica/opiekuna

 

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy
 

EDB

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową prywatną i nauczycielską

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 8B
 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument

Formy dostosowań  dla ucznia  na poszczegolnych przedmiotach

XX

 

 

 

 

 

 

 

 

XX

Opinia PPP

 

 

 

 

 

 

Opinia PPP

J.polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawmości ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

Dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej .( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna)

 

J.angielski
- praca wirtualna 
- zmniejszenie liczby zadań 
- wydłużenie czasu na wykonania zadania 
- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie 
cierpliwości, zaufania i życzliwości 
- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem dostosowany będzie do 

 

Biologia –zdalne nauczanie

- zmniejszona ilość zadań, poleceń dostosowana do możliwości ucznia i higieny pracy,

- wydłużony czas na zapoznanie z podanymi treściami oraz realizację zagadnień, zadań, poleceń,

- uczniowie i rodzice mają możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielem rano i w godzinach

popołudniowych,

- nauczyciel komunikuje się z uczniem głównie za pomocą e – dziennika, pocztę oraz e –mail,

- dobór form i narzędzi do kontaktu z uczniem dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia i jego dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu oraz sytuacji rodzinnej,

- doceniamy wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania, polecenia,

- ocenie podlegają prace pisemne, prezentacje, karty pracy, kartkówki

- nauczyciel zastrzega sobie sposób dokonania zaliczenia uwzględniając indywidualne możliwości ucznia i uzasadnione sugestie rodzica/opiekuna

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy
EDB

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Matematyka

- dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę

- dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia

- możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger

-dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia

- docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania,

Historia

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Chemia , Fizyka

 Chemia / fizyka – nauczanie zdalne; Kontakt poprzez e- dziennik, platformy edukacyjne, poczty e-mail. Dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.

- zmniejszenie liczby zadań,  prostsza forma zadań, wydłużenie czasu na wykonania zadania,

- udzielanie pomocy, wyjaśnień, naprowadzenia dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem,  inna forma wykonania zadania,

- w ocenie pracy ucznia uwzględniać  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica/opiekun

- uczeń może pisać prace na komputerze, w obliczeniach rachunkowych korzysta z kalkulatora,

- mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania,

- stosować wzmocnienia pozytywne, chwalić za drobne postępy, nagradzać za zaangażowanie w pracę.

J.niemiecki

-  praca wirtualna

- wydłużenie i dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

-dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

 

 

KLASA  7

 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument(opinia ppp orzeczenie

Formy dostosowań  dla ucznia  na poszczegolnych przedmiotach

XX

 

Opinia PPP

Język polski

- nauczanie zdalne  z uwzględnieniem dostępu do komputera, programów komputerowych, aplikacji,  Internetu

- mniejsza ilość zadań

- elastyczne ramy czasowe  na wykonanie zadań

- stosowanie pozytywnych wzmocnień, motywowanie do pracy, docenianie zaangażowania

- wspieranie ucznia, w razie potrzeby udzielanie pomocy, dodatkowych wskazówek

- udostępnianie materiałów nauczania dostępnych wirtualnie

- możliwość konsultacji za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

 

matematyka

- dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę

- dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia

- możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger

-dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia

- docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania,

 

język angielski -

- stosowanie pochwał i zachęcanie do działania

- stosowanie różnorodnych środków prezentacji materiału

- mniejsza liczba zadań

- dodatkowe konsultacje z uczniem/rodzice w celu korygowania błędów (w razie potrzeby)

- docenianie wysiłku i zaangażowania, liberalne ocenianie błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych

 

Biologia

-wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Chemia / fizyka

Kontakt poprzez e- dziennik, platformy edukacyjne, poczty e-mail. Dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.

- wydłużenie czasu na wykonania zadania,

- udzielanie pomocy, wyjaśnień, naprowadzenia dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem,  inna forma wykonania zadania,

- w ocenie pracy ucznia uwzględniać  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica/opiekun

- liberalnie oceniać prace pod względem ortograficznym,

- mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania,

- stosować wzmocnienia pozytywne, chwalić za drobne postępy, nagradzać za zaangażowanie w pracę.

 

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy
 

EDB

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Historia

 

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

język niemiecki

-  praca wirtualna

- wydłużenie i dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

-dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Plastyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową prywatną i nauczycielską

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

technika

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową prywatną i nauczycielską

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

XX

Opinia PPP

Dodatkowo

- kontrola zrozumienia tekstu, poleceń, zwłaszcza dłuższych, dostosowanie do aktualnych możliwości językowych uczniów, dodatkowe wskazówki, udzielanie wyjaśnień

- liberalnie oceniać prace pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym,

Zwrócić uwagę na to, że na platformie epodreczniki są również materiały w języku angielskim.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA  6A
 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument

Formy dostosowań  dla ucznia  na poszczegolnych przedmiotach

XX

Opinia PPP

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy


Historia

 

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań

-         możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

-        dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do             sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

-      docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
-      życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Matematyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Plastyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki,), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

technika

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, ,pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Biologia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

j.polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

- dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej .( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna)

 

XX

Opinia PPP

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy


Historia

 

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań

-         możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

-        dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do             sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

-      docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
-      życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Matematyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Plastyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki,), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

technika

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, ,pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Biologia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

 

j.polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

- dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej .( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna)

 

 

XX

Opinia PPP

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy


Historia

 

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań

-         możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

-        dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do             sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

-      docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
-      życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Matematyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Plastyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki,), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

technika

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, ,pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Biologia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

 

j.polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

- dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej .( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna)

 

XX

Opinia PPP

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy


Historia

 

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań

-         możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

-        dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do             sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

-      docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
-      życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Matematyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Plastyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki,), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 technika

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, ,pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Biologia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

j.polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

- dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej .( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna)

 

 

XX

Opinia PPP

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy


Historia

 • wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia
 • zmniejszenie liczby zadań

-         możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

-        dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do             sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

-      docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
-      życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Matematyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Plastyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki,), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 technika

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, ,pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Biologia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

 • docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
  - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

j.polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

- dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej .( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VIB
 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument(opinia ppp orzeczenie)

Formy dostosowań  dla ucznia  na poszczegolnych przedmiotach

XX

Opinia PPP

j.polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawmości ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

- dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej .( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna)

 

matematyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

j. angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań 

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie

cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do

indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do

sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik

elektroniczny; poczta elektroniczna

 

historia

-wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne,  e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

biologia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

technika

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, ,pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

plastyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

XX

Opinia PPP

j.polski

- liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawmości ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych(pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem

- docenianie wysiłku i zaangażowania

- dobór formy pracy uzależniony będzie od dostępności dziecka  do sprzętu  komputerowego, Internetu ,  także aktualnej sytuacji rodzinnej .( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna)

 

matematyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

j. angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań 

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie

cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do

indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do

sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik

elektroniczny; poczta elektroniczna

 

historia

-wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne,  e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

biologia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Informatyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

technika

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailowąprywatną i

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej. ( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna. Messenger

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

religia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, ,pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

plastyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 5A
 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument(opinia ppp orzeczenie)

Formy dostosowań  dla ucznia  na poszczególnych przedmiotach

XX

Orzeczenie PPP

 

 

 

 

 

Matematyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, pochwały za zaangażowanie  zachęcanie i motywowanie do pracy

język angielski -

- stosowanie pochwał i zachęcanie do działania

- stosowanie różnorodnych środków prezentacji materiału

- mniejsza liczba zadań

- dodatkowe konsultacje z uczniem/rodzice w celu korygowania błędów (w razie potrzeby)

- docenianie wysiłku i zaangażowania, liberalne ocenianie błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych

Historia

-wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

-zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Geografia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Przyroda

- stosowanie pochwał i zachęcanie do działania

- stosowanie różnorodnych środków prezentacji materiału

- mniejsza liczba zadań

- dodatkowe konsultacje z uczniem/rodzice w celu korygowania błędów (w razie potrzeby)

- docenianie wysiłku i zaangażowania, liberalne ocenianie błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych

Muzyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy, 
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

Plastyka

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

J.polski

 

 Ocenianie ucznia obejmuje:
a) aktywność i zaangażowanie;
b) systematyczność wykonywania zadań, poleceń, innych prac;
c) prezentacje multimedialne;
d) różne formy wypowiedzi pisemnej;
e) karty pracy;
f) wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych lub stronach internetowych wskazanych przez nauczycieli;
g) zadania wykonywane w formie projektu;
h) sprawdziany, kartkówki wykonywane na platformach edukacyjnych lub w inny sposób czy formie wskazanej przez nauczyciela.
i) wytwory prac dzieci i uczniów

- zmniejszenie liczby zadań  

- dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia,

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicami,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości,

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu

 

XX

Orzeczenie PPP

 

 

 

 

XX

Opinia PPP

 

 

 

 

XX

Opinia PPP

 

 

 

 

XX

Opinia PPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA   5B
 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument (opinia ppp orzeczenie)

Formy dostosowań  dla ucznia  na poszczególnych przedmiotach

 

XX    

Opinia

PPP

język angielski - stosowanie pochwał i zachęcanie do działania

- stosowanie różnorodnych środków prezentacji materiału

- mniejsza liczba zadań

- dodatkowe konsultacje z uczniem/rodzice w celu korygowania błędów (w razie potrzeby)

- docenianie wysiłku i zaangażowania, liberalne ocenianie błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych

język polski - liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych (pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem (poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna)

- docenianie wysiłku i zaangażowania

matematyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

historia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

biologia - nagradzać nawet najmniejsze postępy

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

technika - ocenianie zaangażowania w wykonanie pracy, a nie efekt końcowy,

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

informatyka - doceniam wysiłek i zaangażowanie ucznia podczas wykonywania ćwiczeń na komputerze, stosuję pochwały

muzyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia - mniejsze partie materiału do opanowania,

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

wychowanie fizyczne - indywidualne dostosowanie ćwiczeń do możliwości psychomotorycznych ucznia

plastyka - podpowiadanie tematu pracy plastycznej,

- pozwalanie na korzystanie z wzorów,

- liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia, w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.

geografia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

XX   

Opinia

PPP

język angielski - stosowanie pochwał i zachęcanie do działania

- stosowanie różnorodnych środków prezentacji materiału

- mniejsza liczba zadań

- dodatkowe konsultacje z uczniem/rodzice w celu korygowania błędów (w razie potrzeby)

- docenianie wysiłku i zaangażowania, liberalne ocenianie błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych

język polski - liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych (pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem (poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna)

- docenianie wysiłku i zaangażowania

matematyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

historia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

biologia - nagradzać nawet najmniejsze postępy

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

technika - ocenianie zaangażowania w wykonanie pracy, a nie efekt końcowy,

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

informatyka - doceniam wysiłek i zaangażowanie ucznia podczas wykonywania ćwiczeń na komputerze, stosuję pochwały

muzyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia - mniejsze partie materiału do opanowania,

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

wychowanie fizyczne - indywidualne dostosowanie ćwiczeń do możliwości psychomotorycznych ucznia

plastyka - podpowiadanie tematu pracy plastycznej,

- pozwalanie na korzystanie z wzorów,

- liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia, w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.

geografia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

XX   

Opinia

PPP

 

język angielski - stosowanie pochwał i zachęcanie do działania

- stosowanie różnorodnych środków prezentacji materiału

- mniejsza liczba zadań

- dodatkowe konsultacje z uczniem/rodzice w celu korygowania błędów (w razie potrzeby)

- docenianie wysiłku i zaangażowania, liberalne ocenianie błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych

język polski - liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych (pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem (poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna)

- docenianie wysiłku i zaangażowania

matematyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

historia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

biologia - nagradzać nawet najmniejsze postępy

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

technika - ocenianie zaangażowania w wykonanie pracy, a nie efekt końcowy,

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

informatyka - doceniam wysiłek i zaangażowanie ucznia podczas wykonywania ćwiczeń na komputerze, stosuję pochwały

muzyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia - mniejsze partie materiału do opanowania,

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

wychowanie fizyczne - indywidualne dostosowanie ćwiczeń do możliwości psychomotorycznych ucznia

plastyka - podpowiadanie tematu pracy plastycznej,

- pozwalanie na korzystanie z wzorów,

- liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia, w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.

geografia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

XX

Opinia

PPP

język angielski - stosowanie pochwał i zachęcanie do działania

- stosowanie różnorodnych środków prezentacji materiału

- mniejsza liczba zadań

- dodatkowe konsultacje z uczniem/rodzice w celu korygowania błędów (w razie potrzeby)

- docenianie wysiłku i zaangażowania, liberalne ocenianie błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych

język polski - liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych (pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem (poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna)

- docenianie wysiłku i zaangażowania

matematyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

historia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

biologia - nagradzać nawet najmniejsze postępy

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

technika - ocenianie zaangażowania w wykonanie pracy, a nie efekt końcowy,

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

informatyka - doceniam wysiłek i zaangażowanie ucznia podczas wykonywania ćwiczeń na komputerze, stosuję pochwały

muzyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia - mniejsze partie materiału do opanowania,

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

wychowanie fizyczne - indywidualne dostosowanie ćwiczeń do możliwości psychomotorycznych ucznia

plastyka - podpowiadanie tematu pracy plastycznej,

- pozwalanie na korzystanie z wzorów,

- liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia, w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.

geografia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

XX

Opinia

PPP

język angielski - stosowanie pochwał i zachęcanie do działania

- stosowanie różnorodnych środków prezentacji materiału

- mniejsza liczba zadań

- dodatkowe konsultacje z uczniem/rodzice w celu korygowania błędów (w razie potrzeby)

- docenianie wysiłku i zaangażowania, liberalne ocenianie błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych

język polski - liberalne ocenianie prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej

- stosowanie wzmocnień pozytywnych (pochwała)

- sprawdzanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych partii materiału

- dodatkowe konsultacje z rodzicem , uczniem (poprzez platformy edukacyjne, e-dziennik, poczta elektroniczna)

- docenianie wysiłku i zaangażowania

matematyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, telefon, pocztę mailową

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia (e-podręczniki, program Matlandia, ewentualnie inne, e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

historia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

biologia - nagradzać nawet najmniejsze postępy

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

technika - ocenianie zaangażowania w wykonanie pracy, a nie efekt końcowy,

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

informatyka - doceniam wysiłek i zaangażowanie ucznia podczas wykonywania ćwiczeń na komputerze, stosuję pochwały

muzyka - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

religia - mniejsze partie materiału do opanowania,

- dostosować czas pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, pocztę mailową

- doceniać wysiłek włożony w wykonanie pracy,

- życzliwie korygować błędy, zachęcać i motywować do pracy

wychowanie fizyczne - indywidualne dostosowanie ćwiczeń do możliwości psychomotorycznych ucznia

plastyka - podpowiadanie tematu pracy plastycznej,

- pozwalanie na korzystanie z wzorów,

- liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia, w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.

geografia - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA IV
 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument

Formy dostosowań  dla ucznia  na poszczególnych przedmiotach

XX

Opinia PPP

Język polski 

- nauczanie zdalne  z uwzględnieniem dostępu do komputera, programów komputerowych, aplikacji,  Internetu

- mniejsza ilość zadań

- elastyczne ramy czasowe  na wykonanie zadań

- stosowanie pozytywnych wzmocnień, motywowanie do pracy, docenianie zaangażowania

- wspieranie ucznia, w razie potrzeby udzielanie pomocy, dodatkowych wskazówek

- udostępnianie materiałów nauczania dostępnych wirtualnie

- możliwość konsultacji za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Matematyka                                                                                                                                                                                     - dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę               - dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia                                                                          - możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger                        - dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia                                                                                     - docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

Historia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Przyroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                                                                                                            -docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,                                                                                                                       - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                                 -możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                    - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka i plastyka

-  wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                           - możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                               - dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                     - docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do prac

XX

Opinia PPP

Język polski 

- nauczanie zdalne  z uwzględnieniem dostępu do komputera, programów komputerowych, aplikacji,  Internetu

- mniejsza ilość zadań

- elastyczne ramy czasowe  na wykonanie zadań

- stosowanie pozytywnych wzmocnień, motywowanie do pracy, docenianie zaangażowania

- wspieranie ucznia, w razie potrzeby udzielanie pomocy, dodatkowych wskazówek

- udostępnianie materiałów nauczania dostępnych wirtualnie

- możliwość konsultacji za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Matematyka                                                                                                                                                                                     - dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę               - dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia                                                                          - możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger                        - dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia                                                                                     - docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

Historia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Przyroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                                                                                                            -docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,                                                                                                                       - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                                 -możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                    - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka i plastyka

-  wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                           - możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                               - dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                     - docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do prac

XX

Opinia PPP

Język polski 

- nauczanie zdalne  z uwzględnieniem dostępu do komputera, programów komputerowych, aplikacji,  Internetu

- mniejsza ilość zadań

- elastyczne ramy czasowe  na wykonanie zadań

- stosowanie pozytywnych wzmocnień, motywowanie do pracy, docenianie zaangażowania

- wspieranie ucznia, w razie potrzeby udzielanie pomocy, dodatkowych wskazówek

- udostępnianie materiałów nauczania dostępnych wirtualnie

- możliwość konsultacji za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Matematyka                                                                                                                                                                                     - dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę               - dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia                                                                          - możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger                        - dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia                                                                                     - docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

Historia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Przyroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                                                                                                            -docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,                                                                                                                       - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                                 -możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                    - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka i plastyka

-  wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                           - możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                               - dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                     - docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do prac

XX

Opinia PPP

 

Język polski 

- nauczanie zdalne  z uwzględnieniem dostępu do komputera, programów komputerowych, aplikacji,  Internetu

- mniejsza ilość zadań

- elastyczne ramy czasowe  na wykonanie zadań

- stosowanie pozytywnych wzmocnień, motywowanie do pracy, docenianie zaangażowania

- wspieranie ucznia, w razie potrzeby udzielanie pomocy, dodatkowych wskazówek

- udostępnianie materiałów nauczania dostępnych wirtualnie

- możliwość konsultacji za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Matematyka                                                                                                                                                                                     - dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę               - dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia                                                                          - możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger                        - dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia                                                                                     - docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

Historia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Przyroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                                                                                                            -docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,                                                                                                                       - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                                 -możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                    - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka i plastyka

-  wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                           - możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                               - dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                     - docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

XX

Opinia PPP

Język polski 

- nauczanie zdalne  z uwzględnieniem dostępu do komputera, programów komputerowych, aplikacji,  Internetu

- mniejsza ilość zadań

- elastyczne ramy czasowe  na wykonanie zadań

- stosowanie pozytywnych wzmocnień, motywowanie do pracy, docenianie zaangażowania

- wspieranie ucznia, w razie potrzeby udzielanie pomocy, dodatkowych wskazówek

- udostępnianie materiałów nauczania dostępnych wirtualnie

- możliwość konsultacji za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Matematyka                                                                                                                                                                                     - dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę               - dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia                                                                          - możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger                        - dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia                                                                                     - docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

Historia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Przyroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                                                                                                            -docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,                                                                                                                       - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                                 -możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                    - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka i plastyka

-  wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                           - możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                               - dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                     - docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do prac

 

 

XX

Opinia PPP

Język polski 

- nauczanie zdalne  z uwzględnieniem dostępu do komputera, programów komputerowych, aplikacji,  Internetu

- mniejsza ilość zadań

- elastyczne ramy czasowe  na wykonanie zadań

- stosowanie pozytywnych wzmocnień, motywowanie do pracy, docenianie zaangażowania

- wspieranie ucznia, w razie potrzeby udzielanie pomocy, dodatkowych wskazówek

- udostępnianie materiałów nauczania dostępnych wirtualnie

- możliwość konsultacji za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Matematyka                                                                                                                                                                                     - dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę               - dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia                                                                          - możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger                        - dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia                                                                                     - docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

Historia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Przyroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                                                                                                            -docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,                                                                                                                       - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                                 -możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                    - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka i plastyka

-  wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                           - możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                               - dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                     - docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do prac

XX

Opinia PPP

Język polski 

- nauczanie zdalne  z uwzględnieniem dostępu do komputera, programów komputerowych, aplikacji,  Internetu

- mniejsza ilość zadań

- elastyczne ramy czasowe  na wykonanie zadań

- stosowanie pozytywnych wzmocnień, motywowanie do pracy, docenianie zaangażowania

- wspieranie ucznia, w razie potrzeby udzielanie pomocy, dodatkowych wskazówek

- udostępnianie materiałów nauczania dostępnych wirtualnie

- możliwość konsultacji za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Matematyka                                                                                                                                                                                     - dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę               - dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia                                                                          - możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger                        - dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia                                                                                     - docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

Historia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Przyroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                                                                                                            -docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,                                                                                                                       - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                                 -możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                    - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka i plastyka

-  wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                           - możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                               - dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                     - docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do prac

XX

Opinia PPP

Język polski 

- nauczanie zdalne  z uwzględnieniem dostępu do komputera, programów komputerowych, aplikacji,  Internetu

- mniejsza ilość zadań

- elastyczne ramy czasowe  na wykonanie zadań

- stosowanie pozytywnych wzmocnień, motywowanie do pracy, docenianie zaangażowania

- wspieranie ucznia, w razie potrzeby udzielanie pomocy, dodatkowych wskazówek

- udostępnianie materiałów nauczania dostępnych wirtualnie

- możliwość konsultacji za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

 

Język angielski

- praca wirtualna

- zmniejszenie liczby zadań  

- wydłużenie czasu na wykonania zadania

- dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie do pracy poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości

- dobór form, narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu – platforma https://learningapps.org/, formularze Google, dziennik elektroniczny; poczta elektroniczna

Matematyka                                                                                                                                                                                     - dostosowanie trudności i ilości zadań do możliwości ucznia, możliwość wyboru przez ucznia zadań na daną ocenę               - dostosowanie czasu na wykonanie zadania do indywidualnych potrzeb ucznia                                                                          - możliwość korzystania z pomocy nauczyciela poprzez e- dziennik, pocztę mailową, sms, kontakt telefoniczny, Messenger                        - dobór form i narzędzi dostosowany do możliwości sprzętowych ucznia                                                                                     - docenianie włożonego wysiłku, zaangażowania

Historia

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- zmniejszenie liczby zadań

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową, sms czy tez kontakt telefoniczny

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne , e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Przyroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                                                                                                            -docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,                                                                                                                       - wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                                 -możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                    - życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

Muzyka i plastyka

-  wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia                                                                                                           - możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, Messenger, pocztę mailową                                               - dobór form  i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,  także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy – poprzez platformy edukacyjne (e-podręczniki, learningapps.org, ewentualnie inne), e-dziennik, poczta elektroniczna                                                                     - docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do prac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA  3
 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument(opinia ppp orzeczenie)

Formy dostosowań  dla ucznia 

 

XX

 

Opinia PPP

 

 

 

W czasie zdalnej, wirtualnej pracy ucznia, do istniejących dotąd dostosowań, sposobów oraz metod pracy zalecam  zmniejszenie liczby zadań  i wydłużenie czasu na wykonania zadania. Dobór  form, sposobów  pracy  dostosowany jest do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu, stanu  zdrowia ucznia, a także aktualnej sytuacji rodzinnej. Doceniony jest wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania. Nauczyciel dokonuje zaliczenia, uwzględniając  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica.

Dodatkowe konsultacje z uczniem  i rodzicem dotyczące sposobu wykonania  zadania  odbywają się poprzez e- dziennik, pocztę e-mail  oraz rozmowy telefoniczne.

 

 

 

XX

 

Opinia PPP

 

 

W czasie zdalnej, wirtualnej pracy ucznia, do istniejących dotąd dostosowań, sposobów oraz metod pracy zalecam  zmniejszenie liczby zadań  i wydłużenie czasu na wykonania zadania. Dobór  form, sposobów  pracy  dostosowany jest do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu, stanu  zdrowia ucznia, a także aktualnej sytuacji rodzinnej. Doceniony jest wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania. Nauczyciel dokonuje zaliczenia, uwzględniając  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica.

Dodatkowe konsultacje z uczniem  i rodzicem dotyczące sposobu wykonania  zadania  odbywają się poprzez e- dziennik, pocztę e-mail  oraz rozmowy telefoniczne.

 

 

 

 

XX

 

Opinia PPP

 

                                                                                                                                                   

W czasie zdalnej, wirtualnej pracy ucznia, do istniejących dotąd dostosowań, sposobów oraz metod pracy zalecam  zmniejszenie liczby zadań  i wydłużenie czasu na wykonania zadania. Dobór  form, sposobów  pracy  dostosowany jest do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu, stanu  zdrowia ucznia, a także aktualnej sytuacji rodzinnej. Doceniony jest wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania. Nauczyciel dokonuje zaliczenia, uwzględniając  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica.

Dodatkowe konsultacje z uczniem  i rodzicem dotyczące sposobu wykonania  zadania  odbywają się poprzez e- dziennik, pocztę e-mail  oraz rozmowy telefoniczne.

 

 

 

 

 

XX

 

Opinia PPP

 

 

 

 

 

W czasie zdalnej, wirtualnej pracy ucznia, do istniejących dotąd dostosowań, sposobów oraz metod pracy zalecam  zmniejszenie liczby zadań  i wydłużenie czasu na wykonania zadania. Dobór  form, sposobów  pracy  dostosowany jest do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu, stanu  zdrowia ucznia, a także aktualnej sytuacji rodzinnej. Doceniony jest wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania. Nauczyciel dokonuje zaliczenia, uwzględniając  indywidualne możliwości ucznia i  uzasadnione  sugestie rodzica.

Dodatkowe konsultacje z uczniem  i rodzicem dotyczące sposobu wykonania  zadania  odbywają się poprzez e- dziennik, pocztę e-mail  oraz rozmowy telefoniczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: II B
 

Imię i nazwisko ucznia:

 

XX

Posiadany dokument

Opinia PPP

Działania podejmowane wobec uczenia na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w ramach dostosowania oddziaływań z uwzględnieniem form pracy zdalnej:

 • poprzez e- dziennik,  platformy edukacyjne, poczty e-mail i komunikatory
 • dobór  form i narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,
 • kontrolowanie stopnia zrozumienia przez ucznia pytań i poleceń,
 • udzielanie dodatkowych wskazówek w razie potrzeby,
 • utrzymywanie zasady - krótkie polecenia, które wskazują wykonanie jednej lub małej ilości czynności,
 •  wydłużenie czasu na wykonanie zadania oraz dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem,
 • łączenie przekazanych informacji z praktycznym zastosowaniem (zadania tekstowe, instrukcje itp.),
 • wykonywanie przez ucznia dodatkowych ćwiczeń grafomotorycznych,
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej i na dodatkowych zajęciach wyrównywania wiedzy
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych za każde, nawet drobne osiągnięcie.

 Język angielski :

 • poprzez e- dziennik,  platformy edukacyjne, poczty e-mail i komunikatory
 • dobór  form i narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,
 • kontrolowanie stopnia zrozumienia przez ucznia pytań i poleceń,
 • wydłużenie czasu na wykonanie zadania oraz dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem,
 • udzielanie dodatkowych wskazówek w razie potrzeby,
 • polecenia wydawane Gabrielowi będą krótkie i treściwe.
 • chłopiec powinien czytać teksty z lekcji na głos.
 • należy ćwiczyć umiejętność pisania.
 • Gabriela należy motywować i chwalić za sukcesy w nauce.

Religia:

 • poprzez e- dziennik,  platformy edukacyjne, poczty e-mail i komunikatory
 • dobór  form i narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony np. od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu ,
 • kontrolowanie stopnia zrozumienia przez ucznia pytań i poleceń,
 • udzielanie dodatkowych wskazówek w razie potrzeby,
 • motywować i chwalić za dobrą pracę na lekcji i postępy.
 • kierować krótkie, jasne polecenia.
 • udzielać uczniowi dodatkowych instrukcji w razie potrzeby.
 • czuwać nad stopniem zrozumienia poleceń i zadań do samodzielnego wykonania.
 • wydłużyć czas na wykonanie zadania oraz dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem.

 

 

KLASA 2B
 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument(opinia ppp orzeczenie)

Formy dostosowań  dla ucznia 

XX

Opinia PPP

- praca wirtualna

 - zmniejszenie liczby zadań 

 - wydłużenie czasu na wykonania zadania

 - dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

 - dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internet

- życzliwe korygowanie błędów,

- zachęcanie do wypowiedzi poprzez okazywanie cierpliwości, zaufania i życzliwości,

- stosowanie wzmocnień pozytywnych

Konsultacje Nauczyciela z rodzicami i uczniami KL II B

Odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach

od 9 do 11 oraz od 18 do 20 pod nr. tel. 507 945 794

codziennie poprzez e-dziennik

oraz e-meila sikora.beata@wp.pl

Konsultacje n-la języka angielskiego

Konsultacje 9.00 - 11.00, 17.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku

e-dziennik,

e-mail - nauczyciel.bystrzejowice@interia.plandzia.pa@gmail.com

 

 

XX

Opinia PPP

- kontrolowanie stopnia zrozumienia przez ucznia pytań i poleceń i udzielanie dodatkowych wskazówek w razie potrzeby,

- utrzymywanie zasady - krótkie polecenia, które wskazują wykonanie jednej lub małej ilości czynności,

- łączenie przekazanych informacji z praktycznym zastosowaniem (zadania tekstowe, instrukcje itp.)

- doskonalenie rozumowania matematycznego ukazanego w kontekście sytuacji życia codziennego np. obliczenia kalendarzowe, pieniężne, określanie czasu,

- praca wirtualna

 - zmniejszenie liczby zadań 

 - wydłużenie czasu na wykonania zadania

 - dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

 - dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internet

- życzliwe korygowanie błędów,

Konsultacje Nauczyciela z rodzicami i uczniami KL II B

Odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach

od 9 do 11 oraz od 18 do 20 pod nr. tel. 507 945 794

codziennie poprzez e-dziennik

oraz e-meila sikora.beata@wp.pl

Konsultacje n-la języka angielskiego

Konsultacje 9.00 - 11.00, 17.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku

e-dziennik,

e-mail - nauczyciel.bystrzejowice@interia.plandzia.pa@gmail.com

 

XX

Opinia PPP

- praca wirtualna

 - zmniejszenie liczby zadań 

 - wydłużenie czasu na wykonania zadania

 - dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

 - dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internet

- życzliwe korygowanie błędów,

- kontrolowanie stopnia zrozumienia przez ucznia pytań i poleceń,

- udzielanie dodatkowych wskazówek w razie potrzeby

Konsultacje Nauczyciela z rodzicami i uczniami KL II B

Odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach

od 9 do 11 oraz od 18 do 20 pod nr. tel. 507 945 794

codziennie poprzez e-dziennik

oraz e-meila sikora.beata@wp.pl

Konsultacje n-la języka angielskiego

Konsultacje 9.00 - 11.00, 17.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku

e-dziennik,

e-mail - nauczyciel.bystrzejowice@interia.plandzia.pa@gmail.com

 

XX

Opinia PPP

- praca wirtualna

 - zmniejszenie liczby zadań 

 - wydłużenie czasu na wykonania zadania

 - dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem

 - dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem  dostosowany będzie do indywidualnych  możliwości  ucznia i uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internet

- życzliwe korygowanie błędów,

 

Konsultacje Nauczyciela z rodzicami i uczniami KL II B

Odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach

od 9 do 11 oraz od 18 do 20 pod nr. tel. 507 945 794

codziennie poprzez e-dziennik

oraz e-meila sikora.beata@wp.pl

Konsultacje n-la języka angielskiego

Konsultacje 9.00 - 11.00, 17.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku

e-dziennik,

e-mail - nauczyciel.bystrzejowice@interia.pl,  andzia.pa@gmail.com

 

 

 

 

Religia

 

- wydłużenie, dostosowanie czasu pracy do możliwości ucznia

- ilość zadań dostosowana do możliwości ucznia

- możliwe dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, ,pocztę mailową

- dobór form i narzędzi dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia uzależniony np od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu - platformy,także aktualnej sytuacji rodzinnej.( możliwe formy-e-dziennik, poczta elektroniczna

- docenienie wysiłku włożonego w wykonanie pracy,
- życzliwe korygowanie błędów, zachęcanie i motywowanie do pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 1B
 

Imię i nazwisko ucznia:

XX

Posiadany dokument

 

Opinia PPP

 

Formy dostosowań  dla ucznia:

 • dostosowanie poziomu trudności zadań szkolnych  do indywidualnych możliwości ucznia;
 • utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności;
 • zmniejsza ilość zadań, o mniejszym stopniu trudności;
 • mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania;
 • zadawać do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać;
 • dodatkowe konsultacje z uczniem i rodzicem poprzez e-dziennik, telefonicznie i poprzez e-maila.
 • docenienie wysiłku i zaangażowania ucznia w wykonane zadanie;
 • zaliczenie pracy ucznia na podstawie wykonanych kart pracy;

 

         Dobór  form , narzędzi do kontaktu z uczniem dostosowany będzie do indywidualnych możliwości  ucznia, uzależniony od dostępności do sprzętu komputerowego, Internetu oraz aktualnej sytuacji rodzinnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 0 A
 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument(opinia ppp orzczenie)

Formy dostosowań  dla ucznia 

XX

Opinia PPP

 

 

 

- zmniejszenie liczby zadań,

- wydłużenie czasu na wykonanie zadania,

- dodatkowe wyjaśnienia, 

- zadania o zmniejszonym stopniu trudności

 

 

Grupa 0B

 

Imię i nazwisko ucznia

Posiadany dokument(opinia ppp orzczenie)-

Formy dostosowań  dla ucznia 

XX

Opinia PPP

 

 

 

- zmniejszenie liczby zadań  ,

- wydłużenie czasu na wykonanie zadania,

- dodatkowe wyjaśnienia, 

- zadania o zmniejszonym stopniu trudności

XX

Opinia PPP

 

 

 

 

 

- zmniejszenie liczby zadań  ,

- wydłużenie czasu na wykonanie zadania,

- dodatkowe wyjaśnienia, 

- zadania o zmniejszonym stopniu trudności

                                                                                                     

 

 

Aktualności

Zajęcia korekcyjne dla uczniów

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Od września 2023 roku odbywa się kolejna edycja zajęć w ramach projektu ...

Biegi rodzinne 2023

Informujemy i zapraszamy w imieniu Burmistrza Piask p. Michała Cholewy oraz Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Piaski na Biegi rodzinne, które ...

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek: 08:20-12:20

Wtorek: 08:50-14:00

Środa: 08:50-14:50

Czwartek: 08:50-15:35

Piątek : 08:15-14:30

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.