Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

e-Dziennik

ZARZĄDZENIE nr 8/2017

z dnia 1 września 2017r.

Dyrektora  Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz

 

w sprawie    wprowadzenia  zasad  funkcjonowania  dziennika elektronicznego w Zespole Szkół  w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz – zwanego Regulaminem,

 

na podstawie:   art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r.  Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170) 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam od roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz internetowy „System kontroli frekwencji i postępów w nauce firmy VULCAN, zwany dziennikiem elektronicznym, jako jedyną formę prowadzenia w szkole ewidencji postępów w nauce uczniów i kontroli ich frekwencji oraz ewidencji zrealizowanych tematów przez nauczycieli w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.

 

§ 2

Regulamin  korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli realizujących  zajęcia w Zespole Szkół  w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz   do bieżącego i systematycznego prowadzenia dziennika elektronicznego w ramach „systemu kontroli frekwencji i postępów  w nauce” firmy VULCAN.

 

§ 4

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i wychowawców do:

 

1.      zapoznania się z „ Regulaminem  korzystania z dziennika elektronicznego” oraz stosowania się do jego zapisów.

2.       nieudostępniania innym osobom loginów i haseł umożliwiających dostęp do dziennika oraz taką pracę z dziennikiem elektronicznym, która uniemożliwia dostęp do zasobów dziennika osobom postronnym.

3.      zapoznania rodziców i uczniów z  „Regulaminem  korzystania z dziennika elektronicznego” oraz przestrzegania  jego zapisów.

4.      dbania o sprzęt komputerowy i niedopuszczania do sytuacji, w których uczniowie zostają  w sali bez nadzoru nauczyciela.

 

§ 7

Dane osobowe zawarte w dzienniku lekcyjnym podlegają ochronie prawnej wynikającej między innymi  z przepisów o ochronie danych osobowych i w związku z tym stworzenie możliwości dostępu do dziennika osobom postronnym, podlega karom wynikającym z prawa pracy, a  szczególnym przypadku także innych przepisów prawa.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                    Agnieszka Wilkołek

                                                                      Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                       w Bystrzejowicach Pierwszych

                                                                        im. Heleny Babisz

                                                                                                      

 

 

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.