Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Zarządzenie do regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

ZARZĄDZENIE nr 25 / 2016

Dyrektora  Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz

z dnia 1 września  2016 r.

 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu  przyjmowania i rozpatrywania skarg  i wniosków w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz” .

na podstawie Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz” stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień.

 

§ 3

Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół  w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     Agnieszka Wilkołek

                                                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                              w Bystrzejowicach Pierwszych im. H.Babisz

 

                                                                                                 podpis  Dyrektora Szkoły

 

 

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.