Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Procedura w przypadku braku komunikacji z uczniem

 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU BRAKU KOMUNIKACJI Z UCZNIEM

W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Procedura rozpatruje kontrolę sytuacji na trzech poziomach

 

Poziom I kontrola nauczyciela , wychowawcy

Poziom II  kontrola pedagoga szkolnego

Poziom III kontrola  dyrektora szkoły

 

 1. Nauczyciel zdalnie komunikuje się z uczniem na danej lekcji  i aktywność ucznia odnotowuje  jako obecność na zajęciach (organizacja pracy uczniów i nauczycieli przebiega zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć)
 2.  Jeżeli uczeń przez 2 jednostki zdalne z danego przedmiotu jest nieaktywny i nie odpowiada  na zadania, nauczyciel przedmiotu zawiadamia wychowawcę klasy, który telefonicznie wzywa rodzica /opiekuna do kontroli pracy dziecka.  
 3. Jeżeli rodzic nie odbiera telefonu, a dziecko w dalszym ciągu nie komunikuje się z , wtedy wychowawca przekazuje informację do pedagoga szkolnego.
 4. Pedagog probuje kontaktować się z rodzicem/opiekunem w celu ponaglenia, wyjaśnienia  sprawy.
 5. W przypadku, gdy kontakt pedagoga z rodzicem jest nadal utrudniony, sprawa przekazywana jest do dyrektora szkoły
 6. Dyrektor próbuje nawiązać kontakt  z rodzicem/opiekunem telefonicznie, w przypadku braku skuteczności wysyła                                do rodziców/opiekunów  listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru - upomnienie jako   pismo dyscyplinujące i wzywające do  realizacji obowiązku szkolnego dziecka w okresie zdalnej edukacji.  
 7. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/opiekuna a tym samym  nierealizowania zdalnego  obowiązku szkolnego przez dziecko istnieje konieczności skierowania sprawy do wyższej instancji.

 

 

 

 

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informuję, że  Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

Ø  nr  282 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59.

W związku z możliwością wystąpienia niepożądanych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo szkoły i osób w niej przebywających w godzinach pracy szkoły:

 1. Ograniczam wejście osób postronnych na teren szkołyWejście dla interesantów i rodziców  tylko do sekretariatu i dyrekcji szkoły  oraz  do szatni dla rodziców  i osób upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dzieci w celu przebrania.  Wprowadzam zakaz wejścia na wyższe kondygnacje i  do sal w czasie realizacji zajęć i pracy szkoły. 
 2. W sprawach ważnych wymagających spotkań na terenie szkoły zobowiązuję rodziców i opiekunów  do ustalania spotkań  z wychowawcami i nauczycielami poprzez e-dziennik lub podany inny komunikator. Wychowawców i nauczycieli zobowiązuję do zgłoszenia ustalonego wejścia do szkoły u dyżurujących pracowników oraz  wpisania terminu i godziny spotkania w rejestrze wejść.
 3. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny 81 5810213- sekretariat, 506506205- pedagog, psycholog, 506506225 – dyrektor szkoły lub do wychowawców klas/ oddziałów na udostępnione numery telefonów. 
 4. Nakazuję kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych oraz informowanie dyrekcję szkoły o porzuconych paczkach, podejrzanych przedmiotach, itp.  a także nietypowych, podejrzanych zachowaniach osób przebywających pod szkołą.

 

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.