Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Plan

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

LP.

1A

1B

2A

2B

3A

3B

PONIEDZIAŁEK

 1.  

RELIGIA

15

-

 

X

16

-

 

W-F

S

-

 

 1.  

X

15

-

 

W-F

S

-

 

X

11

-

 

 1.  

W-F

15

-

 

X

16

-

 

X

11

-

 

 1.  

X

S

-

 

X

16

-

 

X

11

-

 

 1.  

X

15

KK

 

X

16

-R

B

 

 

X

11

 1.  

LOG

 

X

15

 

 

X

16

 

 

ANG

11

 1.  

 

 

X

15

 

 

ANG

16

 

 

X

11

 1.  

 

 

X

15

 

 

X

16

 

 

X

11

 1.  

 

 

W-F

15

 

 

X

16

 

 

INF

21

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

 1.  

W-F

S

-

 

REL

16

-

 

INF

21

-

 

 1.  

X

15

-

 

X

16

-

 

X

11

-

 

 1.  

X

15

-

 

X

16

-

 

X

11

-

 

 1.  

REL

15

-

 

X

16

-

 

ANG

11

-

 

 1.  

LOG

 

RELIGIA

15

ANG

16

zw

 

RELIGIA

11

zw

 

 1.  

KK

 

ANG

15

LOG/R

 

RELIGIA

 

 

 

X

11

 1.  

 

 

X

15

 

 

X

 

 

 

X

11

 1.  

 

 

X

15

 

 

X

 

 

 

X

11

 1.  

 

 

INF

21

 

 

X

 

 

 

X

S

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA         zw                                                 zw                                                        zw

 

 

 1.  

X

15

-

 

W-F

S

-

 

X

11

-

 

 1.  

X

15

-

 

X

16

-

 

W-F

S

-

 

 1.  

X

15

-

 

X

16

-

 

X

11

-

 

 1.  

ANG

15

-

 

X

16

-

 

X

11

-

 

 1.  

 

 

X

15

 

 

X

16

KK AW

 

ANG

11

 1.  

 

 

X

15

 

 

X

16

LOG

 

X

11

 1.  

 

 

X

S

 

 

X

16

 

 

X

11

 1.  

 

 

W-F

15

 

 

W-F

S

 

 

X

11

 1.  

 

 

X

15

 

 

X

16

 

 

W-F

S

CZWARTEK

 1.  

-

 

X

15

-

 

W-F

S

-

 

W-F

11

 1.  

-

 

RELIGIA

15

R

 

X

16

-

 

X

11

 1.  

-

 

X

15

-

 

INF

21

-

 

X

11

 1.  

-

 

X

15

-

 

X

16

-

 

RELIGIA

11

 1.  

zw

 

ANG

15

-

 

    X(KK/R)

 

RELIGIA

11

 

 

 1.  

ANG

15

LOG

 

REL

16

 

 

X

11

 

 

 1.  

X

15

 

 

X

16

R

13

X

11

 

 

 1.  

X

15

 

 

X

16

 

 

X

11

 

 

 1.  

X

15

 

 

W-F

S

 

 

W-F

S

 

 

PIĄTEK

 1.  

-

 

X

15

-

 

W-F

S

-

 

X

11

 1.  

-

 

X

15

-

 

RELIGIA

16

-

 

X

11

 1.  

-

 

X

15

-

 

X

16

-

 

W-F

S

 1.  

Prog 1-3

 

W-F

S

-S

 

X

16

Prog 1-3

 

RELIGIA

11

 1.  

X

15

LOG/zw

SIŁ

Zw

 

ANG

16

 

 

X

11

 1.  

X

15

 

 

X

16

LOG

SIŁ

X

11

KK JJ

B

 1.  

INF

21

 

 

ANG

16

 

 

X

11

 

 

 1.  

X

15

 

 

X

16

 

 

X

11

 

 

 1.  

W-F

15

 

 

INF

21

 

 

ANG

11

 

 

                           

 

Klasy 4-6

 

4A

4B

5

6

PONIEDZIAŁEK

1

PRZYRODA

27

-

-

J.ANG GR.2

23

-

-

2

HISTORIA

27

-

-

BIOLOGIA

23

-

-

3

INFORMATYKA

21

-

-

WDŻ

23

-

-

4

J.POLSKI

27

-

-

W-F

S

-

-

5

W-F

S

W-F

S

J.POLSKI

23

J.ANGIELSKI

21

6

MATEMATYKA

26

J.ANGIELSKI

21

GEOGRAFIA

23

J.POLSKI

27

7

ZW. JPOLSKI

21

J.POLSKI

26

J.ANG GR.1

23

MATEMATYKA

27

8

 

 

MUZYKA

26

ZW.MATE

27

W-F

S

9

ZAJ.ARTY

 

MATEMATYKA

26

ZAJ.ARTY

 

MUZYKA

27

WTOREK

1

KODOWANIE

11

-

-

RELIGIA

23

-

 

2

RELIGIA

21

-

-

TECHNIKA

23

-

 

3

MATEMATYKA

24

-

-

J.POLSKI

23

-

 

4

J.POLSKI

24

-

-

MUZYKA

23

-

 

5

W-F (R)

S

W-F

S

HISTORIA

23

MATEMATYKA

24

6

J.ANGIELSKI

24

J.POLSKI

27

MATEMATYKA

23

RELIGIA

21

7

KK

21

MATEMATYKA

27

J.ANG.GR21

23

J.POLSKI

22

8

SKS

 

J.ANGIELSKI

27

SKS

 

BIOLOGIA

22

9

 

 

PRZYRODA

27

 

 

HISTORIA

22

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZW.MAT

26

ŚRODA

 

 

1

MATEMATYKA

26

-

 

J.ANG. GR2

23

-

 

2

MUZYKA

26

-

 

MATEMATYKA

23

-

 

3

J.ANGIELSKI

26

-

 

J.POLSKI

23

-

 

4

J.POLSKI

26

-

 

W-F

S

-

 

5

PLASTYKA

26

-

21

HISTORIA

23

WDŻ

24

6

 

 

J.ANGIELSKI

27

PLASTYKA

23

W-F

S

7

 

 

J.POLSKI

27

KK

17

J.POLSKI

23

8

 

 

ZAJ. Z WYCH

27

KODOWANIE

21

PLASTYKA

24

9

 

 

PLASTYKA

24

 

 

TECHNIKA

21

10

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

-

 

RELIGIA

16

-

 

J.POLSKI

24

2

-

 

J.POLSKI

2

-

 

HISTORIA

24

3

-

 

PRZYRODA

23

-

 

W-F

S

4

-

 

MATEMATYKA

23

-

 

RELIGIA

21

5

PRZYRODA

24

HISTORIA

21

J.POLSKI

23

MATEMATYKA

27

6

W-F (R)

S

W-F

S

MATEMATYKA

23

INFORMATYKA

21

7

RELIGIA

22

KODOWANIE

21

W-F

S

J.ANGIELSKI

23

8

J.POLSKI

22

 

 

J.ANG/INFORM

23/21

Z.MAT

27

9

MATEMATYKA

22

 

 

INFORM/J.ANG

21/23

 

 

PIĄTEK

1

-

 

RELIGIA

24

-

 

J.POLSKI

26

2

-

 

J.POLSKI

24

-

 

ZAJ Z WYCH

26

3

-

 

INFORMATYKA

21

-

 

GEOGRAFIA

26

4

-

 

MATEMATYKA

26

-

 

W-F

S

5

W-F

S

W-F

S

J.POLSKI

23

MATEMATYKA

26

6

MATEMATYKA

24

TECHNIKA

21

RELIGIA

23

J.ANGIELSKI

26

7

TECHNIKA

24

Z.J.ANG

22

MATEMATYKA

23

ZW.J.POL KS/KKJJ

S/13

8

J.ANGIELSKI

24

KK JJ

13

W-F

S

 

 

9

J.POLSKI

24

 

 

ZAJ.Z WYCH

23

 

 

                   

 

 

 

Klasy 7-8

 

7a

7b

8A

8B

PONIEDZIAŁEK

1

ANG/INF

24/21

ANG/INF

24/21

FIZYKA

22

HISTORIA

26

2

ANG/INF

24/21

ANG/INF

24/21

J.ANGIELSKI

22

FIZYKA

26

3

MATEMATYKA

24

BIOLOGIA

27

HISTORIA

22

J.ANGIELSKI

26

4

BIOLOGIA

24

FIZYKA

22

MATEMATYKA

23

J.POLSKI

26

5

FIZYKA

24

MATEMATYKA

22

J.POLSKI

27

GEOGRAFIA

21

6

J.POLSKI

24

J.POLSKI

22

W-F

S

W-F

S

7

W-F

S

W-F

S

EDB

22

MATEMATYKA

24

8

ZW.JPOLSKI

24

ZW.J.POL

21

ZW.J.POL

22

ZW.MAT

23

9

ZW.MAT

24

KK JJ

23

ZW.J.POL

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ZW.MAT                                        ZW.J.ANG       WTOREK

1

J.NIEM/J.ANG

22

J.NIEM/J.ANG

26

J.POLSKI

24

MATEMATYKA

27

2

J.NIEM/J.ANG

22

J.NIEM/J.ANG

26

MATEMATYKA

24

RELIGIA

27

3

RELIGIA

22

MATEMATYKA

26

J.NIEMIECKI

21

BIOLOGIA

27

4

MATEMATYKA

22

J.POLSKI

26

RELIGIA

21

J.NIEMIECKI

27

5

J.POLSKI

22

GEOGRAFIA

26

BIOLOGIA

21

J.POLSKI

27

6

W-F (R)

S

W-F

S

WOS

26

CHEMIA

22

7

GEOGRAFIA

24

RELIGIA

26

W-F

s

W-F

s

8

KK JJ/SKS

 

K.HIST/SKS

26

WDŻ

23

ZAJ. GEO

21/24

9

 

26

CHÓR

24

Z.J.ANG

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA                                                                                                           ZW.MAT                                                             

1

MATEMATYKA

24

HISTORIA

27

GEOGRAFIA

21

ZW.FIZ/CHEM DK                                                         

22

2

HISTORIA

24

CHEMIA

22

MATEMATYKA

27

J.ANGIELSKI

21

3

GEOGRAFIA

24

MATEMATYKA

27

CHEMIA

22

WOS

21

4

CHEMIA

22

PLASTYKA

27

J.ANGIELSKI

22

GEOGRAFIA

21

5

J.POLSKI

22

J.POLSKI

27

W-F

s

W-F

S

6

DORADZTWO

22

WDŻ

21

J.POLSKI

26

J.POLSKI

24

7

PLASTYKA

22

ZAJ Z WYCH

26

KK

4

ZW.ANG

24

8

ZW.ANG

22

DORADZTWO

26

KK

 

 

 

9

KK JJ

23

ZW. J. ANG

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

BIOLOGIA

23

GEOGRAFIA

27

J.POLSKI

22

FIZYKA

26

2

RELIGIA

23

BIOLOGIA

27

FIZYKA

22

EDB

26

3

FIZYKA

23

J.POLSKI

27

RELIGIA

22

HISTORIA

26

4

MATEMATYKA

23

FIZYKA

27

HISTORIA

22

J.POLSKI

26

5

W-F (R)

S

W-F

S

J.ANGIELSKI

22

MATEMATYKA

26

6

J.POLSKI

24

MATEMATYKA

27

ZAJ. Z WYCH

22

J.ANGIELSKI

26

7

 

 

ZW.MAT

27

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

ZW MAT

26

9

 

 

 

 

 

 

KK JJ

26

PIĄTEK         (R)                                                                                      ZW.FIZ/CHEM DK                                                         

1

HISTORIA

23

MUZYKA

27

CHEMIA

22

Z.J.POL

21

2

MUZYKA

23

HISTORIA

27

INFORMATYKA

21

CHEMIA

22

3

CHEMIA

22

POLSKI

27

MATEMATYKA

23

WOS

24

4

ZAJ. Z WYCH

22

CHEMIA

27

WOS

23

J.POLSKI

24

5

J.POLSKI

22

RELIGIA

21

J.POLSKI

27

MATEMATYKA

24

6

ANG/NIEM

22

J.ANG/J.NIEM

27

W-F

S

W-F

S

7

W-F

S

W-F

S

J.NIEMIECKI

26

RELIGIA

27

8

ANG/NIEM

22

J.ANG/J.NIEM

23

ZW. MAT

26

INFORMATYKA

21

9

 

 

ZW.MAT

26

SKS

 

J.NIEMIECKI

27

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.