Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Plan

KLASY I - III

 

1a

1b

2A

2B

3A

3B

PONIEDZIAŁEK

1

-

-

RELIGIA

16

-

-

WF

S

-

-

X

11

2

-

-

X

16

-

-

X

15

-

-

X

11

3

-

-

X

16

-

-

X

15

-

-

WF

S

4

-

-

INF

21

-

-

J.ANG

15

-

-

X

11

5

-log

-

X

16

-

-

X

15

X

11

-rewalidacja 

-

6

X

16

 

-

X

15

-

-

X

11

-

-

7

X

16

-

-

X

15

-

-

J.ANG

11

-

-

8

X

16

-

-

J.ANG

15

-

-

W-F

S

-

-

9

W-F

S

-

-

X

15

-

-

X

11

-

-

WTOREK

1

-

 

X

16

-

 

WF

S

-

-

X

11

2

-

 

WF

S

-

 

X

15

-

-

X

11

3

-

 

X

16

-

 

X

15

-

-

X

11

4

-

 

X

16

-

 

RELIGIA

15

-

-

J.ANG

11

5

RELIGIA

16

 

 

RELIGIA

15

-

-

-kk/log

-

-kk/log

-

6

J.ANG

16

chór

 

X

15

 log

-

RELIGIA

11

chór

 

7

X

16

 

 

X

15

-

-

X

11

 

 

8

X

16

 

 

X

15

-

-

X

11

 

 

9

INF

21

 

 

WF

S

-

-

WF

11

 

 

ŚRODA

1

-

 

X

16

-

 

X

15

-

-

WF

S

2

-

 

WF

S

-

 

X

15

-

-

X

11

3

-

 

X

16

-

 

X

15

-

-

X

11

4

-

 

J.ANG

16

-

 

J.ANG

15

-

-

X

11

5

-

 

X

16

-

-

X

15

-rewalidacja 

 

-

J.ANG

11

6

X

16

 

 

J.ANG

15

 

 

X

11

 

 

7

X

16

 

 

X

15

 

 

X

11

 

 

8

X

16

 

 

X

15

 

 

X

11

 

 

9

WF

S

 

 

X

15

 

 

X

21

 

 

CZWARTEK

1

WF

S

-

-

X

15

-

-

RELIGIA

11

-

-

2

J.ANG

16

-

-

X

15

-

-

X

11

-

-

3

X

16

-

-

WF

S

-

-

X

11

-

-

4

X

16

-

-

RELIGIA

15

-

-

WF

s

-

-

5

X

16

-

-

-KK

-

KK/LOG

-

X

11

-rewalidacja

 

-

6

-chór

 

-

X

16

-chór

-

X

15

- zajęcia indywidualne

-

X

11

7

-

-

X

16

-

-

X

15

ZAJ.D

P

RELIGIA

21

8

-

-

X

16

-

-

X

15

 

 

X

11

9

-

-

RELIGIA

16

-

-

INF

21

 

 

X

11

PIĄTEK

1

X

16

-

-

WF

S

-

-

X

11

-

-

2

X

16

-

-

X

15

-

-

X

11

-

-

3

X

16

-

-

X

15

-

-

INF

21

-

-

4

RELIGIA

16

-

-

INF

21

-

-

J.ANG

11

-

-

5

ZAJ. D/kk

16

-kk

-

X

15

-

-

-

rewalidacja 

-

RELIGIA

11

6

-

-

J.ANG

16

-

-

RELIGIA

15

-

-

X

11

7

-

-

X

16

ZAJ.D

P

X

15

-

-

X

11

8

-

-

X

16

-

-

X

15

-

-

WF

S

9

-

-

W-F

16

-

-

WF

S

-

-

INF

21

 

 

 

KLASY IV - V

 

4a

4b

5A

5B

PONIEDZIAŁEK                                              ZAJ. MAT  s.27 (co 2 tyg)

1

-

 

HISTORIA

26

-

 

GEOGRAFIA

21

2

-

 

MUZYKA

21

-

 

MATEMATYKA

24

3

-

 

MATEMATYKA

27

-

 

J. POLSKI

23

4

-

 

J. POLSKI

22

-

 

ZAJ. Z WYCH.

23

5

-

 

INFORMATYKA

21

W-F

S

W-F

S

6

J. ANGIELSKI

27

ZW.J.POL

4

INFORMATYKA

21

J. ANGIELSKI

24

7

J. POLSKI

23

 

 

J. POLSKI

27

INFORMATYKA

21

8

PRZYRODA

22

 

 

J. ANGIELSKI

24

 

 

9

INFORMATYKA

21

 

 

BIOLOGIA

22

 

 

WTOREK

1

-

-

ZAJ. J. POLSKI

22

-

 

RELIGIA

21

2

-

-

J. POLSKI

22

-

 

J. POLSKI

23

3

-

-

RELIGIA

21

-

 

MUZYKA

24

4

-

-

MATEMATYKA

27

-

 

MATEMATYKA

26

5

J. POLSKI

26

J. ANGIELSKI

11

W-F

S

W-F

S

6

W-F

S

W-F

S

J. POLSKI

24

kk (co 2 tyg)

 

7

MATEMATYKA

27

WDŻ

22

MATEMATYKA

23

 

 

8

RELIGIA

21

kk (co 2 tyg)

 

GEOGRAFIA

24

 

 

9

PRZYRODA

27

 

 

RELIGIA

24

 

 

ŚRODA

1

-

 

PRZYRODA

23

-

 

RELIGIA

27

2

-

 

RELIGIA

27

-

 

J.ANGIELSKI

26

3

-

 

MATEMATYKA

27

-

 

PLASTYKA

24

4

-

 

ZAJ. Z WYCH.

21

-

 

J. POLSKI

23

5

kk(co 2 tyg)/zaj. z j.pol

 

J. POLSKI

24

W-F

S

W-F

S

6

W-F

S

W-F

S

MUZYKA

24

MATEMATYKA

22

7

MATEMATYKA

27

 

 

HISTORIA

26

-

 

8

HISTORIA

26

 

 

J. POLSKI

22

 

 

9

J. POLSKI

23

 

 

MATEMATYKA

22

 

 

CZWARTEK

1

TECHNIKA

21

-

 

J.ANGIELSKI

27

-

 

2

MUZYKA

24

-

 

HISTORIA

26

-

 

3

J.POLSKI

23

-

 

RELIGIA

21

-

 

4

RELIGIA

21

-

 

MATEMATYKA

27

-

 

5

MATEMATYKA

27

J.ANGIELSKI

15

J.POLSKI

24

HISTORIA

26

6

J.ANGIELSKI

24

J. POLSKI

26

W-F

S

W-F

S

7

W-F

S

W-F

S

PLASTYKA

24

J. POLSKI

23

8

ZAJ. MAT  (co 2 tyg)

27

PRZYRODA

22

 

 

MATEMATYKA

26

9

 

 

MATEMATYKA

27

 

 

BIOLOGIA

22

PIĄTEK

1

WDŻ

21

-

 

MATEMATYKA

22

-

 

2

MATEMATYKA

27

-

 

ZAJ. Z WYCH.

26

-

 

3

J. POLSKI

11

-

 

J. POLSKI

24

-

 

4

ZAJ. Z WYCH

26

-

 

J. ANGIELSKI

24

-

 

5

J. ANGIELSKI

27

J. POLSKI

22

INFORMATYKA

21

-

 

6

PLASTYKA

24

TECHNIKA

21

-kk

 

J. POLSKI

23

7

W-F

S

W-F

S

-

 

J. ANGIELSKI

23

8

 

 

J. ANGIELSKI

27

-

 

HISTORIA

26

9

 

 

PLASTYKA

24

-

 

TECHNIKA

22

 

 

 

 

 

 

KLASY VI-VIII

 

VIA

VIB

VII

VIIIA

VIIIB

PONIEDZIAŁEK

1

-

 

MATEMATYKA

24

FIZYKA

22

MATEMATYKA

27

J. POLSKI

23

2

-

 

J. POLSKI

23

HISTORIA

26

FIZYKA

22

MATEMATYKA

27

3

-

 

GEOGRAFIA

21

MATEMATYKA

24

HISTORIA

26

FIZYKA

22

4

-

 

HISTORIA

26

W-F

S

J. POLSKI

24

GEOGRAFIA

21

5

J. POLSKI

23

J. ANGIELSKI

24

BIOLOGIA

22

WOS

26

ZAJ. Z WYCH.

27

6

W-F

S

W-F

S

J. POLSKI

23

BIOLOGIA

22

WOS

26

7

BIOLOGIA

22

 

 

J. ANGIELSKI

24

W-F

S

W-F

S

8

INFORMATYKA

21

 

 

 

 

 

 

 

 

9

J. ANGIELSKI

24

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

1

-

 

BIOLOGIA

26

J. NIEMIECKI

24

ZAJ. MAT

23

ZW. J. ANG

27

2

-

 

RELIGIA

21

J. POLSKI

26

J. NIEMIECKI

24

J. ANGIELSKI

27

3

-

 

J.POLSKI

23

ZAJ. Z WYCH

26

J. ANGIELSKI

27

J. NIEMIECKI

22

4

-

 

MUZYKA

24

RELIGIA

21

W-F

S

W-F

S

5

J. POLSKI

23

J. ANGIELSKI

21

GEOGRAFIA

24

J. POLSKI

22

MATEMATYKA

27

6

RELIGIA

22

MATEMATYKA

26

INFORMATYKA

21

MATEMATYKA

27

J.POLSKI

23

7

W-F

S

W-F

S

MUZYKA

24

RELIGIA

21

HISTORIA

26

8

MATEMATYKA

23

ZW.J.ANG/KH

17/26

KK (co 2 tyg)

22

ZAJ. MAT 7-8

27

 

 

9

ZAJ.Z WYCH

23

 

 

Z. FIZ-CHEM

22

Z. HIS

26

Z. HIS

26

ŚRODA

1

-

 

WDŻ

22

Z. J.ANG

26

INFORMATYKA

21

J. ANGIELSKI

24

2

-

 

J. POLSKI

23

CHEMIA

22

J. ANGIELSKI

24

INFORMATYKA

21

3

-

 

INFORMATYKA

21

J. ANGIELSKI

26

CHEMIA

22

J. POLSKI

23

4

-

 

MATEMATYKA

26

PLASTYKA

24

J.POLSKI

27

CHEMIA

22

5

J. POLSKI

23

J. ANGIELSKI

21

MATEMATYKA

22

MATEMATYKA

27

WOS

26

6

J. ANGIELSKI

21

-kk

-

J.POLSKI

23

WOS

26

MATEMATYKA

27

7

MATEMATYKA

22

-

-

W-F

S

EDB

24

RELIGIA

23

8

GEOGRAFIA

24

-

-

ZAJ. MAT

27

W-F

S

W-F

S

9

MUZYKA

24

-

-

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

HISTORIA

26

-

 

WDŻ

22

GEOGRAFIA

24

DORADZTWO

23

2

INFORMATYKA

21

-

 

J. POLSKI

23

J.POLSKI

27

FIZYKA

22

3

MATEMATYKA

27

-

 

FIZYKA

22

HISTORIA

26

GEOGRAFIA

24

4

J. POLSKI

23

-

 

GEOGRAFIA

24

FIZYKA

22

HISTORIA

26

5

W-F

S

W-F

S

MATEMATYKA

22

RELIGIA

21

J.POLSKI

23

6

-kk

 

J.POLSKI

23

RELIGIA

21

ZAJ. Z WYCH

27

BIOLOGIA

22

7

-

 

MATEMATYKA

26

BIOLOGIA

22

ZAJ. J. ANG

11

ZAJ. Z MAT

27

8

-

 

RELIGIA

24

W-F

S

 

 

ZAJ.POL

23

9

-

 

ZAJ. Z WYCH.

24

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  PIĄTEK                                                                                  ZAJ. MAT               27

1

RELIGIA

26

-

 

ZW. J.POL

23

DORADZTWO

24

MATEMATYKA

27

2

J. ANGIELSKI

23

-

 

CHEMIA

22

J.POLSKI

24

RELIGIA

21

3

J. POLSKI

23

-

 

MATEMATYKA

26

MATEMATYKA

27

CHEMIA

22

4

MATEMATYKA

27

-

 

W-F

S

CHEMIA

22

J. POLSKI

23

5

HISTORIA

26

J. POLSKI

23

J. ANGIELSKI

24

W-F

S

W-F

S

6

W-F

S

W-F

S

J. POLSKI

26

J. NIEMIECKI

22

J. ANGIELSKI

27

7

PLASTYKA

24

TECHNIKA

21

HISTORIA

26

J. ANGIELSKI

27

J. NIEMIECKI

22

8

 

 

GEOGRAFIA

24

J. NIEMIECKI

22

 

 

 

 

9

 

 

HISTORIA

26

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Aktualności

Zebranie i konsultacje 23.11

ZEBRANIA Z RODZICAMI Dyrektor Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz informuje i zaprasza rodziców na zebrania z ...

Czy umiem zachować się podczas ...

Czy umiem zachować się podczas ewakuacji? W dniu dzisiejszym odbyła się próbna ewakuacja Zespołu Szkół, pod nadzorem Komendy Powiatowej ...

Zielone podróże
310677200_1785934988422447_6568003998049406242_n

Wycieczka na Roztocze W dniu 29 IX 2022 r., uczniowie Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych mieli możliwość wziąć udział w wycieczce ...

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek: 08:20-12:20

Wtorek: 08:50-14:00

Środa: 08:50-14:50

Czwartek: 08:50-15:35

Piątek : 08:15-14:30

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.