Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

im. Heleny Babisz

Plan

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

LP.

1A

1B

2A

2B

3A

3B

PONIEDZIAŁEK

 1.  

-

-

RELIGIA

13

-

-

X

16

-

-

W-F

S

 1.  

-

-

X

21

-

-

X

16

-

-

X

15

 1.  

-

-

X

13

-

-

X

16

-

-

X

15

 1.  

-

-

X

13

-

-

RELIGIA

16

-

-

INF

21

 1.  

RELIGIA

13

KK DK/ZAJ AS

3/21

Z MG

16

L BK/K2-3 EK

3/11

-

-

ZW.BS

15

 1.  

X

13

 

 

X

16

KK JJ

23

X

15

L BK

3

 1.  

X

13

SKW WH

S

X

16

SKS WH

S

X

15

SKS WH

S

 1.  

W-F

S

 

 

W-F

16

 

 

RELIGIA

15

 

 

 1.  

X

13

 

 

X

16

 

 

X

15

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

 1.  

-

-

W-F

13

-

-

w-f

16

-

-

ANG

15

 1.  

-

-

X

13

-

-

X

16

-

-

W-F

15

 1.  

-

-

X

13

-

-

X

16

-

-

X

15

 1.  

-

-

RELIGIA

13

-

-

ANG

16

-

-

X

15

 1.  

J.ANG

13

 

 

RELIGIA

16

ZAJ. JS

11

ZAJ TW

21

X

15

 1.  

X

13

 

 

ANG

16

 

 

X

15

KK JJ

23

 1.  

X

13

SKS IW

S

X

16

SKS IW

S

X

15

SKS IW

S

 1.  

X

13

 

 

X

16

 

 

X

15

 

 

 1.  

RE

13

 

 

X

16

 

 

W-F

15

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

 

 

 1.  

-

-

INF

21

-

-

X

16

-

-

X

15

 1.  

-

-

X

13

-

-

X

16

-

-

X

15

 1.  

-

-

X

13

-

-

X

16

-

-

X

15

 1.  

-

-

ANG

13

-

-

INF

21

-

-

RELIGIA

15

 1.  

ZAJ. RO

13

LOG BK

3

X

16

ZAJ JS

26

ANG

15

 

 

 1.  

W-F

S

LOG BK

13

X

16

 

 

X

15

 

 

 1.  

X

13

 

 

W-F

S

 

 

X

15

 

 

 1.  

X

13

 

 

X

16

 

 

W-F

S

 

 

 1.  

X

13

 

 

INF

21

 

 

X

15

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

 1.  

INF

21

-

-

W-F

16

-

-

X

15

-

-

 1.  

X

13

-

-

X

16

-

-

X

15

-

-

 1.  

X

13

-

-

X

16

-

-

X

15

-

-

 1.  

ANG

13

-

-

RELIGIA

16

-

-

RELIGIA

15

-

-

 1.  

KK DK /log

3

X

13

KK JJ

22

REL

16

ANG

15

-

-

 1.  

 

 

X

13

LOG BK

 

X

16

 

 

ANG

15

 1.  

SKS IW

 

X

13

SKS IW

 

X

16

SKS IW

 

X

15

 1.  

 

 

X

13

 

 

X

16

 

 

X

15

 1.  

 

 

W-F

13

 

 

W-F

16

 

 

X

15

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIATEK

 1.  

X

13

-

-

X

16

-

-

W-F

S

-

-

 1.  

W-F

S

-

-

X

16

-

-

X

15

-

-

 1.  

X

13

-

-

X

16

-

-

X

15

-

-

 1.  

X

13

-

-

ANG

16

-

-

INF

21

PR BS

15

 1.  

Z.W P RO

24

x

13

PR MG

21

ANG

16

LOG BK

 

RELIGIA

15

 1.  

LOG BK

 

ANG

13

 

 

X

16

ZAJ TW/KK JJ

27/11

x

15

 1.  

 

 

W-F

S

 

 

X

16

 

 

X

15

 1.  

 

 

X

13

 

 

W-F

S

 

 

W-F

S

 1.  

 

 

X

13

 

 

X

16

 

 

X

15

 1.  

KZ.J.NIEM PR MD

24

                           

 

Klasy 4-6

 

4

5

6a

6b

PONIEDZIAŁEK

1

-

-

BIOLOGIA

27

-

-

GEOGRAFIA

11

2

-

-

J.POLSKI

27

-

-

RELIGIA KP

11

3

-

-

W-F

S

-

-

MATEMATYKA

11

4

-

-

MATEMATYKA

27

MAC  MS

26

J.POLSKI

11

5

J.POLSKI

23

J.ANGIELSKI

27

W-F

S

6

W-F

S

RELIGIA ED

27

INFORMATYKA

21

J.ANGIELSKI

11

7

HISTORIA

23

KK JJ/ZW MAT EK PR

17/27

J.ANGIELSKI

11

KODOWANIE

21

8

ANG/INF

23/21

 

 

HISTORIA

11

 

27

9

ANG/INF

23/21

SKS MG

S

J.POLSKI

11

SKS MG

S

10

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

1

-

-

TECHNIKA

27

-

-

HISTORIA

11

2

-

-

J.ANGIELSKI

27

-

-

TECHNIKA

11

3

-

-

MATEMATYKA

27

MAR MS

23

J.POLSKI

11

4

-

-

W-F

27

GIM KOR

 

MATEMATYKA

11

5

J.POLSKI

23

J.POLSKI

27

W-F

S

W-F

S

6

W-F

23

RELIGIA

27

BIOLOGIA

11

WDŻ

21

7

PRZYRODA

23

ZAJ.KREAT KS

27

MATEMATYKA

11

KK JJ

21

8

RELIGIA

23

 

 

RELIGIA

11

SKS IW

S

9

MATEMATYKA

23

ZAJ.J.ANG KS P

27

J.POLSKI

11

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODOWANIE 7:10

21

ŚRODA

07:10 Z J.ANG P BK

27

1

J.ANG 1/Z.M EK GR2

23/27

-

-

W-F

S

W-F

S

2

W-F

S

-

-

J.ANGIELSKI

11

INFORMATYKA

21

3

ZAJ. Z WYCH

23

-

-

INFORMATYKA

21

J.ANGIELSKI

27

4

MATEMATYKA

23

-

-

MATEMATYKA

11

J.POLSKI

27

5

J.POLSKI

23

W-F

S

J.POLSKI

11

MATEMATYKA

27

6

J.ANGIELSKI 2

23

J.POLSKI

27

ZAJ.KREAT JJ

11

RELIGIA

21

7

 

 

HISTORIA

27

ZW.MAT MS P

11

ZAJ.KREAT BD

21

8

 

 

GEOGRAFIA

27

REW  MAC JJ

24

ZW.MAT MS/KHis

11/26

9

SKS MG/WAR PRZ

S/23

PLASTYKA

27

REW MarK/K.MA6 MS P

24/11

K.MA6 MS P

11

10

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

PRZYRODA

23

-

-

RELIGIA

11

-

-

2

RELIGIA

23

-

-

GEOGRAFIA

11

-

-

3

MUZYKA

23

-

-

MATEMATYKA

11

-

-

4

PLASTYKA

23

-

-

J.POLSKI

11

-

-

5

MATEMATYKA

23

MUZYKA

21

HISTORIA

11

PLASTYKA

27

6

J.POLSKI

23

J.POLSKI

26

Mac JJ/ZAJ.MS/KOD

24/11/21

J.ANGIELSKI

27

7

ZAJ.KREAT BD/KOD

23/21

MATEMATYKA

26

KK JJ

17

MATEMATYKA

27

8

ZAJ.J.ANG AP

23

W-F

S

Rew MAR JJ

11

J.POLSKI

27

9

 

 

INFORMATYKA

21

 

 

ZAJ.Z WYCH

27

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

1

J.ANGIELSKI 2

23

-

-

PLASTYKA

11

-

-

2

J.POLSKI

23

-

-

MATEMATYKA

11

-

-

3

TECHNIKA

23

-

-

ZAJ.Z WYCH

11

-

-

4

W-F

S

- LOG BK

-

J.POLSKI

11

-ZAJ.KZ

27

5

MATEMATYKA

23

J.ANGIELSKI

26

MUZYKA

11

J.POLSKI

27

6

J.ANGIELSKI 1

23

HISTORIA

26

W-F

S

W-F

S

7

KK JJ

23

J.POLSKI

26

J.ANGIELSKI

11

MUZYKA

27

8

 

 

ZAJ. Z WYCH

26

REW Mac JJ

Zw.J.ANG B P

23

11

HISTORIA

27

9

 

 

MATEMATYKA

26

 

 

BIOLOGIA

27

10

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

Klasy 7-8

 

7a

7b

8

PONIEDZIAŁEK                                                        LAB FIZ-CHEM UR 7:00

1

CHEMIA

24

MATEMATYKA

26

J.POLSKI

22

2

MATEMATYKA

24

CHEMIA

26

GEOGRAFIA

22

3

GEOGRAFIA

24

J.POLSKI

26

CHEMIA

22

4

W-F

S

W-F

S

FIZYKA

22

5

J.POLSKI

24

FIZYKA

26

J.ANGIELSKI

22

6

BIOLOGIA

24

J.ANGIELSKI

26

MATEMATYKA

22

7

J.ANGIELSKI

24

WDŻ

26

RELIGIA

22

8

KK JJ

24

LAB DK PR KL.7

26

ZW. MAT EK (ŚW)

22

9

ZW.J.POL ACZ (BAŁ)

4

 

 

ZAJ.WYR. MAT PR EK

22

10

 

 

 

 

 

 

 WTOREK

ZAJ.J.ANG  7 AP P

26

07:10 K.Z.J.NIEMIECKI

22

1

PLASTYKA

24

BIOLOGIA

26

J.NIEMIECKI

22

2

J.POLSKI

24

J.NIEMIECKI

26

HISTORIA

22

3

J.NIEMIECKI

24

HISTORIA

26

W-F

22

4

HISTORIA

24

J.POLSKI

26

MATEMATYKA

22

5

MUZYKA

24

MATEMATYKA

26

BIOLOGIA

22

6

MATEMATYKA

24

RELIGIA

26

J.POLSKI

22

7

RELIGIA

24

GEOGRAFIA

26

ZAJ.J.ANG BK (ŚW)

22

8

ZW.MAT MS PR

24

CHÓR/KK JJ

26/21

ZAJ.KREAT KS

22

9

WAR GEOGR 7-8 MM P

26

ZW.MAT MS PR

24

SKS IW

 

10

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

 

 

 

LAB FIZ-CHEM UR 7:00

 

1

CHEMIA

24

BIOLOGIA

26

J.ANGIELSKI

22

2

J.ANGIELSKI

24

CHEMIA

26

MATEMATYKA

22

3

W-F

S

W-F

S

CHEMIA

22

4

FIZYKA

24

J.ANGIELSKI

26

W-F

S

5

J.POLSKI

24

INFORMATYKA

21

J.POLSKI

22

6

MATEMATYKA

24

J.POLSKI

26

WOS

22

7

ZAJ.KREAT ACZ

24

ZAJ.Z WYCH

26

DORADZTWO

22

8

Z.WYR J.POL ACZ

24

ZAJ.KREAT BD

26

 

 

9

SKS MG

S

 

 

SKS MG

S

10

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

1

J.POLSKI

24

GEOGRAFIA

26

HISTORIA

22

2

RELIGIA

24

HISTORIA

26

J.POLSKI

22

3

HISTORIA

24

PLASTYKA

26

RELIGIA

22

4

ZAJ.Z WYCH

24

MATEMATYKA

26

EDB

22

5

MATEMATYKA

24

J.POLSKI

26

W-F

S

6

W-F

S

W-F

S

MATEMATYKA

22

7

WDŻ

24

RELIGIA

11

J.ANGIELSKI

22

8

KODOWANIE

21

LAB BIOL DK PR

26

ZAJ. J.ANG PR BK/ ZAJ.WYR MAT PR EK

22/24

9

ZAJ.Z ANG AP P

24

 

 

ZAJ.WYR. MAT PR EK

22

10

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK                                                                                                                                          LAB FIZ-CHEM UR 7:00

22

1

INFORMATYKA

24

MATEMATYKA

26

FIZYKA

22

2

J.ANGIELSKI

24

FIZYKA

26

INFORMATYKA

22

3

FIZYKA

24

J.POLSKI

26

W-F

22

4

GEOGRAFIA

24

J.ANGIELSKI

26

MATEMATYKA

22

5

W-F

S

W-F

S

J.POLSKI

22

6

J.POLSKI

24

MUZYKA

21

J.NIEMIECKI

22

7

BIOLOGIA

24

J.NIEMIECKI

21

WOS

22

8

J.NIEMIECKI

24

 

 

LAB DK PR

22

9

KZ.J.NIEM PR MD

24

 

 

ZAJ.J.POL KS (ŚW)

22

10

 

 

 

 

 

 

                     

 

Dane adresowe

Zespół Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych
im. Heleny Babisz

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

zs.bystrzejowice@wp.pl

tel./fax: 81 581 02 13

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

 

email: zsb.sekretariat@wp.pl

Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Poniedziałek : 08:50 – 14:50

Wtorek : 09:00 – 13:10

Środa : 09:40 – 15:00

Czwartek : 09:00 – 15:00

Piątek : 09:40 – 14:00

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.